DELAVNICE

Osnovni namen in pomen delavnic je spoznanje, zdravljenje in prebujanje človeka (sebe) kot zemeljsko in duhovno bitje.
Človek je kompleksno, večplastno in ves čas razvijajoče se bitje, ki je (ne)vidno povezan z vsem življenjem in realnostjo okoli njega. Samega sebe spoznavamo v vsakodnevnem življenju, prek odnosov in preko poglabljanja v svoj notranji svet.

Na delavnicah vključujemo in uravnovešamo mnoge različne nivoje in plasti človeka, ki jih želimo povrniti v zavest in jasnost in jih integrirati, sprejeti, zdraviti in vrniti v harmonijo z našim celotnim bitjem. Združiti želim čim več nivojev človeka in aspektov življenja, saj se le tako lahko spoznamo v celoti in tudi spremembe se zgodijo konkretneje, ko se spreminjamo na različnih nivojih samega sebe.
Namen je, da postanemo čim bolj naravni, organski, povezani z globinam življenja in zavestni samega sebe in življenja.

Pomembni so vsi nivoji in aspekti človeka; fizičen, čustven, umski, duhoven, energetski. Zelo pomembno je poznavanje in delovanje na psihologiji človeka, kar vključuje delo na notranjem otroku, ozaveščanju vzorcev, zapisov, vplivov in posledic našega zgodnjega otroštva in vplivov staršev oziroma ožje družine. Za mnoge ljudi so to ključna področja zdravljenja in celjenja. Čeprav so to le osnovni in prvi koraki spoznavanja samega sebe.

Glavna področja na osebnostnem in duhovnem razvoju so:

1 – zavest in zavedanje samega sebe in čim več svojih aspektov, delov, nivojev, plasti, itd. Področij in aspektov človeka je veliko, od fizičnega, čustvenega, psihološkega, umskega, duhovnega, itd.
2 – zdravljenje, čiščenje, transformacija, osvobajanje in integracija vsega, kar ni v ravnovesju in harmoniji v nas, na nas in okoli nas (vseh naših neskončnih aspektov in delov).
3 – Prebujanje, aktivacija, delovanje in življenje preko svoje resnične identitete, svojega bitja in poslanstva. Najti svoj pristni, naravni in izvorni Jaz in svojo lastno pot in prostor v življenju, ki se po navadi zgodi, ko se predamo v vodstvo svoji duši in višjemu jazu.
4 – Načini in orodja, ki nam pomagajo pri osebni in duhovni poti (tehnike, obredja, vaje, prakse, izkušnje, itd.).
5 – Delo na fizičnem telesu, na čustvih in občutkih, vzorcih in prepričanjih, zapisih, notranjem otroku, delo na psihološkem in podzavestnem nivoju, svojih sencah in zanikanih delih samega sebe, na vitalnosti in pretočnosti, srčnem, dušnem in duhovnem aspektu, mnogih energetskih nivojih in zakonitosti in skrivnosti Življenja.

Na delavnicah se ustvari prostor kjer lahko udeleženci:

  • spustijo svoja bremena, težo, ovire in stare energije, ki jih s seboj nosijo že mnoga leta;
  • soočijo s svojimi strahovi, sencami in nezavednim;
  • se povežejo s svojo intimo, čutenjem in potrebami;
  • začutijo svoje rane, poškodbe, potlačena čustva, ter jih izrazijo in sprostijo
  • prebudijo svojo vitalnost, življenjsko energijo, izražanje, svojo moč, samozavest, itd..
  • naučijo načinov dela na sebi, ki ga uporabljajo v svojem življenju

Spodaj je seznam in kratek opis samo nekaterih od delavnic, ki lahko globlje podprejo osebo pri osebnostnem, duhovnem in energetskem procesu in razvoju. Vsebino in tematike delavnic dojemam kot pomembne za celostno in holistično delo na samem sebi. Če ne vključujemo vseh nivojev/aspektov dela na sebi, s tem povečujemo svoje sence in neravnovesja v tem kar smo.

Dolžina delavnic je različna; od 3 ur, do 1-3 dni ali celo daljši treningi in intenzivi.

DELAVNICE ZDRAVLJENJE NOTRANJEGA OTROKA
Delo na notranjem otroku je eno najpomembnejših področij na katerih lahko konkretno in zavestno delamo.
Večina naših izzivov v vsakodnevnem življenju; skrb za sebe, zdravje, odnosi, službe, finance, odvisnosti, psihični in čustveni izzivi, naše maske, rane, bolečine, stiske ter mnogo drugih aspektov nas načeloma izhajajo iz ranjenega notranjega otroka.
Zato je delo na zdravljenju našega notranjega otroka zelo pomembno in velikokrat temelj na katerem gradimo svojo osebnost in duhovnost.

DELAVNICE VITALNOSTI, PRETOČNOSTI, DIHANJA
Bolj ko delamo na vitalnosti in pretočnosti svojega celotnega bitja, si s tem krepimo imunski sistem, svoj center, svojo moč, in svoj karakter. Veliko lažje dostopamo do svojih potlačenih in skritih delov nas samih; potlačenih čustev, podzavestnih vzorcev, programom, ran, bolečin, intime in ostalih nivojev.
Prakse, ki se uporabljajo za to so: različne tehnike in pristopi dihalnih vaj. Nekatere dihalne vaje so osredotočene na fizični nivo dihanja, druge bolj na energetski in duhovni nivo dihanja.

DELAVNICE UČENJA ČIŠČENJA IN SKRBI ZA SVOJE BITJE
Da bi lahko dobro napredovali na osebnem, čustvenem, energetskem in duhovnem nivoju je dobro poznati načine in prakse, ki nam pomagajo pri čiščenju, sproščanju, uravnovešanju našega živčnega sistema in celotnega energetskega polja.
Naučimo se sproščanja živčnega sistema, energetskih centrov, tujih energij v našem pojavu, vezi, navezav, delov okolice v nas in podobno.

DELAVNICE PRIMARNOSTI, DELA Z ELEMENTI
Prebujena in aktivna primarnosti je pomemben del nas kot človeka. Vključuje delo na izražanju primarnih čustev, dela z elementi, biti divji, vitalen, čuten, instinktiven in podobno.
Za ljudi, ki imajo izzive z izražanjem jeze, besa, s postavljanjem meja, lastne vrednosti, prebujanjem svojega ognja, direktnosti, radikalne iskrenosti in podobnega.

DELAVNICE DELA Z NAŠIMI SENCAMI
Če zavestno ne sprejemamo, čutimo in uravnovešamo svojih senčnih delov nas samih, potem se začnejo naše sence konkretno vmešavati v naša življenja; naše odnose, delo, itd. Prevzemati načenjajo naša življenja, kar lahko ustvari veliko neprijetnosti in težav.
Zato je dobrobitno, da se naučimo zavedati, sprejemati, se povezovati s svojimi senčnimi deli nas samih – naši ignoriranimi, ločenimi, zavrženimi in potlačenimi deli nas samih, prednikov in kolektivnih senc.

DELAVNICE UČENJA MEDITACIJSKIH NAČINOV
V zelo veliko pomoč in podporo so načini in vedenja, kako se povezovati z esenco ni pretočnostjo življenja.
Meditacijski načini kot so vzpostavitev pretočnosti med Nebom in Zemljo; pretočnostjo življenjske energije po naši hrbtenici, energetskih centrih, krepitev našega centra, srca in pinealne žleze nam zelo pomagajo pri dvigu življenjskega nivoja.

DELAVNICE INTIME, DOTIKA, ČUTENJA
Človeški dotik, intima in čutenje predstavljajo najbolj intimne načine povezovanja s samim seboj in drugimi ljudmi. Že nekaj časa vemo, da pomanjkanja dotika, človeške bližine ter intime v zgodnjem otroštvu v ljudeh pušča globoke rane, poškodbe in deformacije; posledice pomanjkanja vplivajo tako na naša fizična telesa, kot na psihično, čustveno in osebnostno zdravje in inteligenco.
Prakse, ki se tukaj uporabljajo izhajajo iz notranjega otroka, »Somatic Consent-a«, tantre in podobnih pristopov.

DELAVNICE PREBUJANJE UŽITKA, SEKSUALNOSTI
Seksualnost, užitek, čutnost so ene izmed najbolj pristnih delov človeka v katerih se skriva največ sramu, krivde, strahov, skritih gonov, nagonov in nezadovoljenih potreb. Razlogi za to so večstoletno skrivanje, zanikanje, demoniziranje naše primarne življenjske energije, telesa, užitka in čutnosti.

Pišite mi