Skoraj zagotovo lahko rečemo, da je staro Egipčanska kultura izvor in podlaga za Zahodno tradicijo, ki se je nadaljevala v staro Grčijo, stari Rim in v kasnejša zgodovinska, kulturna in umetniška obdobja. Podlaga staro Egipčanske civilizacije se kaže skorajda na vseh področjih človeške družbe; arhitekturi, umetnosti, filozofiji, gradbeništvu, zdraviteljstvu, mistiki, mitologija, religija, cerkev in obredi. Zato ni čudno, da nas ob srečanju s starim Egiptom spreletijo posebni skrivnosti, mistični in nerazložljivi občutki. Egipčansko kulturo in znanja so najprej nasledili stari Grki, nato Rimljani in kasneje ostale Evropske smeri. Jezus in mnogi drugi apostoli so bili učeni v Egiptu iz česar je nastalo Gnostično krščanstvo.
Najbolj pomembne in svete katedrale v Evropi so bile zgrajene pod vplivom znanj in modrosti Egipta; celotna mesta kot so Paris, Washington, London, Philadelphia, Nashville, Tennessee so zgrajena pod smernicami Egipta; na podlagi t.i. »svete geometrije«.

Vendar zakaj je staro Egipčanska civilizacija tako posebna in edinstvena? Odgovorov na to vprašanje je več, ki so med seboj povezani in večplastni.
Posebnost starega Egipta je bila t.i. »Sveta znanost«, ki predstavlja skupek in povezanost duhovnega in fizičnega; mističnega in znanstvenega, zvezdnega in zemeljskega. Vsa področja so bila medsebojno povezana: arhitektura, geodezija, medicina, zvok, vibracija, biologija, umetnost, astrologija, mistika, ezoterika, pisava, simbolika, mitologija, sveta geometrija in ostala področja.

Zelo podrobno in v detajle so poznali zakonitosti narave (naravnih zakonov), fizike, kemije, človeško telo in svet v katerem so živeli. Kot vemo pa je bil celoten smisel njihovega življenja prepojen z duhovnim, mističnim, ezoteričnim, magičnim, svetim in metafizičnim. Vsako stvar, ime, osebo, žival, aspekt narave so vedno dojemali na mnogo različnih nivojih, aspektih in ravneh. Nikoli ni bilo nič videno in dojemamo samo na fizičnem nivoju.
Velik del njihovega udejstvovanja, delovanja in razumevanja sveta so bili aspekti človeka in narave, ki jih nekateri v današnjem času imenujemo »9 svetlobnih teles«.

9 SVETLOBNIH TELES
9 svetlobnih teles staro Egipčanske kulture in ezoterike predstavlja osnovo njihovega bivanja in razumevanja Univerzuma. Teh 9 teles je zaobjemalo celotno stvarstvo, od fizične materije, do najbolj subtilnih, zvezdnih in kozmičnih nivojev in vse kar obstaja med njimi. Predstavljajo izvorno in najbolj prvobitno zavest, matrico in inteligenco (»blueprint«) področja, ki ga predstavljajo. Ta telesa predstavljajo najvišjo obliko zavesti vsakega aspekta, ki je del človeka in življenja. Izhajajo in povezana so z »naravnimi oziroma božanskimi zakoni« in genezo zavesti življenja.

Delo z njimi nam omogoča, da dostopamo do najbolj izvornih in holografskih aspektov nas samih in realnosti in z njihovo pomočjo sebe zdravimo, transformiramo, prebujamo in potujemo do »meta-človeka«. Ta telesa so templjih in svetiščih raziskovali in obvladovali do potankosti. Nefizična telesa so jim dovoljevala, da so zaznavali, čutili, krmarili in ustvarjali vso čudežno tehnologijo, znanost in duhovnost, ki nas še danes preseneča.

Teh 9 teles predstavlja holografsko in celostno dojemanje človeka in Življenja.
V praksi, vsakdanjem življenju veliko od nas naravno uporablja vsaj nekaj od teh 9 teles, vendar ne vseh. Veliko drugih tradicij nosi v sebi delčke modrosti teh svetlobnih teles, vendar so bili Egipčani verjetno najbolj jasni in najbolj natančni v podajanju znanj o tem, kako delujejo z namenom, da bi zgradili prebujeno civilizacijo.

Izrek modrosti »spoznaj samega sebe – Know Thyself« udejanimo s tem ko izkušamo, živimo in postanemo teh 9 teles v fizični realnosti.
V popolni povezanosti in komunikaciji teh teles lahko nekdo postane razsvetljeno in celostno bitje.
To je bilo BISTVO EGIPČANSKIH MISTERIJEVda se duša popolnoma utelesi in uresniči na zemlji v fizični obliki.
Egipčani so se povezovali z naravo na bolj natančen in napreden način, kot se mi danes in to glede na razumevanje, kako se 9 teles nanaša na življenje, od najbolj ezoteričnih do vsakdanjih. Ker smo pozabili na te NARAVNE ZAKONE, ki so baza za naš planet, naša telesa in energetska telesa, smo pozabili esencialno naravo tega kdo smo v resnici.

Združenje se zgodi preko procesa znanega kot »Ozirifikacija« – ta proces združi vse dele osebe v živ tempelj, ki dovoli Izvoru, da je prisoten znotraj. Glede na Egipčanske tekste, imamo potem celovito telo, kjer vsak notranji organ, vsak del telesa in vsa energijska polja je v svoje perfektnem stanju. Brez vedenja in znanja in izkustvenega zavedanja vseh 9 teles je Egipčanska pot nedovršena, kot puzzle s delčki kaotično razmetanimi vsepovsod.
Preko teh 9 teles svetlobe lahko opazujemo in izkušamo življenje na mnogo različnih načinov.

Poleg teh 9 teles so Egipčani za podlago in temelj življenja upoštevali t.i. »sveto geometrijo« oziroma naravne zakone univerzuma in življenja. Nič kar so počeli in ustvarjali ni smelo biti izven »božanskih zakonov« pa naj je to bila gradnja piramid, svetišč, templjev, oblek, obuval, katerihkoli predmetov; jezika in izgovorjave; medicine in zdraviteljstva; umetnosti, zvoka, petja, itd. Vse kar je bilo del njegovega življenja je odslikavalo »harmonijo«, povezanosti celotnega spektra življenja; od preprostosti vsakdana do gibanja zvezd, galaksij in vesolja.
Predvsem njihova gradnja, arhitektura, umetnost je »morala« izražati in odsevati harmonijo in svetost »božanskih zakonov« (zavest boginje Maat).

Glavni namen vseh templjev, svetišč, piramid, obredov in duhovnih praks je bil spust in integracija vseh nivojev in plasti v fizično telo, tako da so lahko postali »meta-človek« ali »človek-bog«. V ezoteričnih krogih je prepričanje, da so Jezus in mnogi iz njegove skupnosti šli preko vseh iniciacij starega Egipta (v glavnih templjih Egipta) vključno z zadnjo inicijacijo v Veliki piramidi.

Določanje in razlaga pomenov teh aspektov je zaradi izzivov pri prevodih in razlagi hierogliphov lahko različna in subjektivna, zato ne poznamo točnih pomenov, ki so jih imeli stari Egipčani, vendar vemo, da so za njih bili pomembni naslednji aspekti oziroma telesa.

AUFU/KHAT – FIZIČNO TELO
Naše fizično telo in njegova povezava s Svetlobo
Prvo nivo je fizično telo, kjer so razlikovali Khat, ki je predstavljalo kosti in »prazno« skledo ali prostor za bivanje vseh ostalih teles. KHAT je starodavna beseda, ki pomeni – »OGNJENI OLTAR« znotraj svetega templja.
Je mesto ali v tempelj znotraj fizičnega sebe kjer se dogaja transformacija in sprememba. Khat je tempelj za duha.
AUFU predstavlja meso, ki ga naseljujejo vsa ostala telesa. Je kot skleda ali posoda za vsa ostala telesa.
Predstavljata identifikacijo s fizičnim telesom in njegovimi potrebami.
Egipčani so izredno podrobno poznali človeško telo, organe, kosti, celice in predvsem vse žleze telesa. Obstaja mnogo dokazov, da je tempelj Luxor izredno specifičen in detajlen odsev fizičnega telesa in vseh ostalih nivojev človeka, do povezav z cikli in zakoni vesolja. Očitno so imeli globoka vedenja o energetskih in duhovnih zakonitosti žlez in ostalih telesnih delov. Fizična telesa so lahko preko njihovih praks postala fizični energetski transformatorji – kot visoko nabiti električni pretvorniki.
Namen je bil, da celotno telo, vsako celico, organ razsvetlijo, aktivirajo in prebudijo v popolnost in harmonijo.

SEKHEM – ŽIVLJENJSKA ENERGIJA
Sekhem najbolj močna sila v nebesih in na zemlji in predstavlja Moč v najbolj prvobitni obliki. Je življenjska sila (energija) v primarni obliki. Lahko ruši, transformira, uničuje, ali pa kreira, ustvarja novo življenje in prebuja. Simbolizira regenerativno in kreativno moč.
Njen motiv je sprememba in transformacija, nikoli statičnost. Zaobsega tako fizične in psihične aspekte in energije.
Njena sila in moč v nas ustvarita drastične spremembe. Prebija in neusmiljeno ruši naše in družbene omejitve, kontrolo, nadzor, tabuje, sisteme, pravila, skrivnosti, zanikanja, ignoranco. Vse kar je pozabljeno in skrito spet pribavi na površje, da se soočimo z resnico in samim seboj. Lahko je neizprosna in ukrotljiva.
Ko je transformirana in je na višku predstavlja LJUBEZEN in POGUM; nivoje angelov.
V svojih globinah lahko predstavlja vojno, ubijanje in svet demonov. Sekhem je MOČ, povsem enostavno moč – brez sodb in dodanih vrednosti.
Ogenj, ki greje lahko pa tudi gori in opeče. Čeprav je sekhem nevarna, ni zla ali hudobna. Kar je ustvarjeno ali uničeno mora biti vodeno iz in preko srca.
V vzhodni tradiciji je sekhem simbol ognjene kače, kundalini energije, ki leži zavita in speča na dni hrbtenice. Moč kače je moč kreacije in regeneracije, spreminjanje oblik in kože. Prebujena kundalini energija je kača ali »ureas«, ki izhaja iz tretjega očesa na faraonovem čelu, kjer je sedež pinealne žleze.
Ogenj je aktivni element, ki kreira in transformira v procesu prebujanja.
Predstavlja MOČ (bogov), dejansko pomeni »Moči« – fizične moči človeškega telesa in duhovne višave duše. Doživeta je lahko kot močno energetsko polje.

KA – VOLJA, ENERGETSKI DVOJNIK
Predstavlja našo holografsko povezavo z Dušo
Nanaša se na karizmo, prisotnost, osebno moč, intuicijo in genetsko resonanco; KA je baza za naše zdravje in dinamično blagostanje. Je tudi prva oblika duše, ki nam je najbolj dostopna.
KA telo nosi našo vitalno povezanost z življenjem, naše družinske povezave in posledice, njihova darila in lekcije in to kar izžarevamo, oddajamo, privlačimo in manifestiramo.
Je prvi korak k našem več dimenzionalnem Jazu na našem energetskem polju, auri.
Kot holografski dvojnik našega fizičnega telesa, ki je zgrajeno iz svetlobe, nas KA povezuje z Gaia mrežo zavesti in nas povezuje z BA dušo.
Zemeljski spomini, spomini prejšnjih življenj in globoka zdravljenja ležijo v KA-ju – kajti naša naloga je, da integriramo našo dušo s KA-jem, da dušo lahko pripeljemo v eterično polje KA-ja in nato v fizično telo.
Ko uporabljamo prebujeni KA, se naša moč in sposobnost za manifestacijo zelo poveča. Vse prihaja k nam. prebudimo sposobnost za gibanje, inspiracijo, transformacijo sebe in drugih.

REN – VIBRACIJA, ZVOK, FREKVENCA, IME
Znanost o imenu, vibraciji in zvoku
Veliko je pokazateljev, da so stari Egipčani vedeli to, kar pravi današnja znanost; da je vsa realnost, ki obstaja v in okoli nas dejansko samo vibracija ali frekvenca in da preko nje lahko vplivamo na materialne in nematerialni svet.
Vedeli so tudi, da je ime/zvok/izgovorjava pomembna za določanje in ustvarjanje realnosti.
V Egiptu je ime duše in ime ostalih stvari imelo globok pomen, saj je bil vsak objekt viden na večjih nivojih in pomenih – fizična oblika, barva, geometrijska oblika in praznina vseh oblik.
Več dimenzionalno videnje vsake oblike je dovoljevalo Egipčanom, da so ustvarjali sveto arhitekturo in več dimenzionalne načine uporabe moči zvoka, vibracije, svete geometrije z namenom, da so vstopali v najgloblja stanja zavesti in to uporabljali v svoji tehnologiji. Ko začnemo integrirati in uporabljati zavest REN-a, začnemo bolj poslušati sebe in ne več drugih.

KHAIBIT – SENCA
Naša Senca kot varuh do Izvora
Ima več pomenov in perspektiv glede človeka. Predstavlja naše lastno osebno in tudi kolektivno nezavedno. Pomaga nam videti naše najglobje in zanikane dele nas samih, jih sprejeti in jih povezati med sabo.
Predstavlja odsev oziroma refleksija sveta, ki ga ustvarjamo okoli sebe. Delati s Senco pomeni povezati se z dušo in ostalimi nivoji/telesi.
Delo s senco ima lahko več področij, glavna izmed njih predstavljajo povsem mistično potovanje, transpersonalno potovanje in pa povsem človeški raziskovanje.
Esenco Sence spoznavamo ko imamo dovolj poguma in ljubezni do sebe, da vstopimo na globoko potovanje v praznino našega telesa in pozabljenih in skrivnostnih delov našega nezavednega. S tem v sebe prinesemo večplastno prebujenje in transformacijo na mnogih aspektih našega bitja. Ko spoznamo in vidimo »hudiča« in »Boga« hkrati je naša duša lahko svobodna.
(podrobneje o vsebini in delu izkusite na delavnicah)
Senca lahko predstavlja naš »pretekli jaz«, nekaj kar smo včasih bili in nam le to morda še sledi. Nekateri jo dojemajo kot »temnega brata« ali duha osvobojenega smrti ali kot Jungovsko nezavedno, ki vključuje tudi kolektivno nezavedno.
Khaibit in Sahu (Višji jaz) lahko vidimo kot aspekta Setha in Ozirisa; zemeljskega boga in vnebozetega boga.

AB – INTELIGENCA IN ZAVEST SRCA
Človeška inteligenca Srca, Srčna hrepenenja in srčna zavest
Predstavlja zavest in inteligenco srca. Njene vrline so brezpogojna ljubezen, brezpogojno sprejemanje in sočutje; prav tako milost, krhkost, nežnost. Pomaga nam, da postanemo bolj spoštljiv človek. Naše moralne vrednote, nesebičnost in brezpogojno dajanje prihajajo iz Srca.
Z inteligenco srca lahko sprejemamo svoje rane, poškodbe, bolečine in svoje Sence. Srce zaobjema in združuje vsa ostala telesa/nivoje v celoto.
Šele ko pozdravimo svoje človeško srce postanemo centrirani v srcu, saj postane lahko kot pero in se lahko združi z dušo.
V starem Egiptu so poznali ceremonijo 42 zapriseg Maat boginje, kjer so na neposreden način topili in zdravili bremena, poškodbe srca, duše in celotnega bitja.

BA – ČLOVEŠKA DUŠA
Duša; povezovalka med osebno in univerzalno dušo
Predstavlja naš aspekt duše, ki je svoboden, brez dogem, pravil, brez pogojevanj, neomejen in večplasten.
Potuje lahko v različne realnosti in izkuša in doživlja več stvari hkrati. Povezana je z različnimi tradicijami, aspekti, nivoji in ravni realnosti in življenja.
Rada se igra, raziskuje, doživlja, se uči, sodeluje in preliva z drugimi bitji. Povezana je z našim notranjim čudežnim in radoživim otrokom. Povezuje nas z univerzalno dušo in Univerzumom in nam pomaga utelešati višje nivoje v telo in vsakdanje življenje. Pomaga nam manifestirati naša dušna poslanstva v naše življenje s pomočjo ljubezni in svetlobe.

SAHU – BOŽANSKA PODOBA, VIŠJI JAZ
Predstavlja božansko in sveto obliko, nesmrtno in univerzalno telo
Je matrica naše božanske podobe, naš izvorni zapis (»blueprint«), energetsko telo Boga. Je svetloba, ki obstaja znotraj sebstva. Je sijoči notranji jaz, osvobojen zemeljski vezi in osebnosti.
Ko smo v Sahuju se naše kri, kosti, hrbtenica, DNK, čakre v možganih in fizična struktura spremeni, saj postanemo bolj kristalinski – kristalni.
Telo se preobrazi zato, da lahko sprejema višje vibracije svetlobe in dejansko postanemo drugačen človek; genetsko, strukturno in zavestno drugačni. Sahu je spremenjeni JAZ.
Sahu verjetno predstavlja zadnji ostanek fizične oblike in prvi dokaz Večnosti, ki prihaja.
V njem se povežemo in utelesimo svojo Božansko formo, svoj Neter. Svojega vodnika ali Višji jaz postane utelešen znotraj nas. Ni več zunaj nas. Kot bi se Višji jaz spustil v telo in bi to postali.
Naše fizično telo postane lažje kot materija.
Živeti v Sahuju je združiti se z dihom Izvora, da postanemo utelešeno človeško bitje z nogami na zemlji, odprtim srcem, čisto in jasno glavo in odprti do zvezd.

(A)KHU – SVETLOBA
Svetleči
Je božja zavest in živimo kot zavestni ko-kreator z Bogom. Če smo v tem stanju dalj časa težko funkcioniramo v 3d realnosti. Za fizično telo je težko držati to vibracijo in zavest.
To stanje je preko besed in je preko manifestacije. Akhu je nesmrtni božanski jaz, ki se manifestira preko Sahu-ja ali preko nesmrtnih teles.
V Egiptu so prednike imenovali Akhu ali Svetleči, kar se je nanašalo na prednike iz Siriusa.
Akhu je bil velikokrat opisan kot plamen ognja preobraženega duha, imenovan kot Svetleči ali »luminus«.
Živeti v Akhu je takrat ko postanemo efektivni v vsem kar delamo in ko smo povezani z vsem življenjem; ko se vseh 9 teles poveže med sabo preko pinealne žleze in celotnim sistemom čaker in fizičnega telesa.

Raziskovanje, odkrivanje in delo s temi aspekti/telesi nam da neposredno in močno izkustvo osebne in duhovne katarze in prebujanja. Z njihovo pomočjo aktiviramo mnogo svojih moči, sposobnosti, kvalitet, na zemeljskem in na duhovnih nivojih.