O MENI

 

Sem Igor Štrucelj. Že od mladosti raziskujem vse glede skrivnosti življenja, človeka in zavesti.

Združevati poizkušam človeka kot zemeljsko bitje, in človeka kot duhovno in kozmično bitje, kar velikokrat predstavlja izziv, saj »slalomiranje« med različnimi aspekti našega bitja mnogokrat ni najlažje.

Moja strast in pristop, ki ga uporabljam tako za svoj osebni napredek in razvoj, kot za delo z ljudmi vključuje vse nivoje človeka in aspektov življenja. Sebe, ljudi, družbo in življenje dojemam večplastno, predvsem pa čutno in delujoče preko zavesti in zavedanja.

Zato pri svojem delu v eno celoto združujem mnogo različnih tradicij, pristopov, tehnik, načinov in modrosti, ki posredno in neposredno delujejo na različne nivoje človeka.

Celotno življenje so me zanimale skrite stvari; tisto, kar je skrito, nepoznano, skrivnostno in mistično. V otroštvu me je zanimalo raziskovanje drugih svetov, bitij in paranormalnega, starih civilizacij in skrivnosti sveta. Od srednje šole naprej sem se začel ukvarjati z meditacijami, kristali in osnovami splošnega duhovnega znanja.
Od dvajsetega leta naprej pa sem se izobraževal na področjih svete geometrije, ezoterike starega Egipta, gnostike, domorodnih modrosti in obredov, mnogih terapevtskih pristopov, psihologije človeka, vzhodnih tradicij in mnogo novodobnih pristopov.

Sebi in ljudem poizkušam pomagati pri:

 • Sproščanju in spuščanju starih bremen, teže, stresa, travm, šokov, itd. iz našega celotnega sistema;
 • Spuščanju vezi in navezav iz odnosov, situacij, dogodkov, itd.
 • Uravnovešanju bremen iz linije prednikov
 • Opolnomočenju;
 • Ozaveščanju kdo in kaj so; kaj si želijo v svojem življenju;
 • Pomagam in podpiram ljudi pri zdravljenju bolezni in poškodb;
 • Čutenju, sproščanju in izražanju potlačenih, skritih in toksičnih emocij, čustev in občutkov;
 • Spuščanju starih vzorcev, prepričanj, programov, načinov delovanja in dojemanj sebe in sveta
 • Prebujanju svojih potencialov; avtentičnem, naravnem, in zavednem življenju
 • Pri prebujanju volje do življenja, svoje moči in vitalne energije;
 • Prebujanju in širjenju zavesti in zavedanja;
 • Ozaveščanju skritih, nejasnih stvari v njihovem življenju;

Moje osebne strasti so predvsem (divja) narava, potovanja na svete kraje, udejstvovanje v svetih obredih in ceremonijah, raziskovanje globin človeka, umetnost, izražanje na različne načine, različni načini bodyworka in skrivnosti človeka in življenja.

Veliko veselje in za mojo notranjo rast in užitek mi pomenijo potovanja po svetih krajih Zemlje, zato redno potujem na posebne kraje, kjer lahko najdem dele samega sebe in odkrivam modrosti, ki so shranjene ali v starih svetiščih, templjih, lepotah narave ali pri domorodnih ljudstvih.

Organiziram dogodke, ki dosežejo večje število ljudi, kot so projekcije dokumentarnih filmov (In Utero, The Work, E-motion…), posebne goste iz tujine, ceremonije in podobno.

MOJ PRISTOP
Pri svojem delu uporabljam mnoga različna znanja in vedenja, ki sem se jih ali naučil od različnih učiteljev, šamanov in terapevtov, mnogo pa jih prihaja iz lastnih vedenj, znanj, ki jih nosim v sebi kot notranje vedenje in niso vezana na tehnike in določene pristope.
Podrobnejšo in konkretnejšo vsebino boste našli pod razdelkom “terapije” v delavnicah in člankih.

Dihanje, gibanje, glas, izražanje, čutenje vsega kar smo, strast, jasnost, povezanost z vitalno življenjsko energijo, ter Zemljo in Nebom, povezanost in izhajanje iz višjega jaza in duše… so samo določeni aspekti, ki so pomembni v mojem življenju in mojem delu.

MOJE DUHOVNE PRAKSE in SMERI KI SO ME ZAZNAMOVALE:
Učenja in sodelovanje z domorodnimi ljudstvu (Indijanci, Maori in ostalimi) se mi zdijo zelo pomembna, saj so to ene izmed redkih linij, ki so izvorno ohranile prvinskost, primarnost, organskost, radikalno iskrenost, stik z Naravnimi cikli, elementi in razumevanjem življenja na pristen in naraven način.
Egipčanke, Gnostične in ostale mistične tradicije skupaj z vedenjem o sveti geometriji mi pomagajo pri odkrivanju starodavnih znanj in vedenjih, ki so v sebi nosile najvišja znanja o človeku in nivo zavesti in zavedanja, ki je zelo pomemben v današnjem času;

Psihologija človeka, ki zaobjema psihološki, emocionalen in biološki del človeka. To področje vključuje vedenja iz psihoterapije, psihologije, nevro-znanosti, duhovne psihologije, živčnega sistema in podobno. S tem je povezano delo z notranjim otrokom, ki je eden pomembnejših aspektov dela na sebi za večino ljudi (ne pa za vse seveda). Le to vključuje delo na starših, svojem otroštvu, na ranam in travmah in mladosti, itd.

Narava je bila zame vedno velika učiteljica in zdraviteljica. Naravnosti in narava sta vedno dokaz kje in kako je človek v sebi in v življenju. Narave ne laže, ne skriva; je pristna in direktna. Biti v stiku z naravo in naravnim in organskim je nekaj kar me vedno napolni, zdravi in zadovolji.

Jedro mojega razvoja je to, da najdem v sebi svojo lastno pot, vibracijo, svoj lasten glas in glas svoje duše, ter da le to pomagam najti tudi drugim ljudem; da postanejo vse kar lahko postanejo, na vseh nivojih, ravneh in aspektih.

Glavna področja mojega raziskovanja in dela do sedaj:

 • V procesu učenja DEARMOURING šole (celosten pristop k človeku) (od 2020)
 • V procesu učenja SOMATIC CONSENT-a (od 2020)
 • V procesu učenja TRE vaj (od 2020)
 • Različne terapevtske dihalne tehnike
 • Maorski (Polinezijski) »bodywork« in celoten pristop k človeku (od leta 2010)
 • Severno ameriški Indijanci (obredja od leta 2000 dalje)
 • »Šamanizem«, poganstvo, domorodna znanja in pristopi (od leta 2002 dalje)
 • Delo na notranjem otroku (od ca. 2015 dalje)
 • Psihologija človeka (10 let)
 • Tantra; delo na intimi, dotiku, negovanju (različni pristopi in tradicije) (od ca. 2010 dalje)
 • Pomoč in podpora pri boleznih in poškodbah (zdravljenje… od leta 2009 dalje)
 • Shimara Kumara (Reiki, energetsko zdravljenje) (med 2003 do 2006)
 • Egipčanska ezoterika in znanja (od 2000 dalje)
 • Hipnoterapija (od ca. 2007 dalje)
 • Delo na Sencah, ranah (od 2015 dalje)
 • Zdravljenje Srca in Duše od Kena Pagea (celostni, večplastni pristop k zdravljenju človeka); med 2005 do 2011
 • Foster Perry (šamanizem, ezotetika, itd.) (2002 do ca 2010)
 • Šola svete geometrije (znanja mističnih šol antike) (med 2000 do 2003)

Pišite mi