Vsebina šolanj
Prvič pri nas pričenjamo s poglobljenimi in dolgoročnimi izobraževanji in šolanji za ljudi, katere zanima oziroma imajo strast do globljega spoznavanja samega sebe, do osebne in duhovne transformacije, zdravljenja in spoznavanja gradnikov življenja ter zavesti.
Pri tem bomo dajal večji poudarek na praksi kot na teoriji, saj vas želimo opremiti s praktičnim znanjem in izkušnjami, preko katerega boste dosegli osebnostno in duhovno spremembo.

Vsebina šolanja/izobraževanj temelji na izvornih tradicijah, ki so v praksi vključevale mikro in makro kozmos in novodobnih odkritij ter znanj o ljudeh in življenju.
Pri osebnem in duhovnem raziskovanju naj bi aktivno vključevali vse nivoje človeka in stvarstva. Zgolj raziskovanje nekaterih in z nato z osvojenimi znanjem kompenziranje ostalih bi bil napačen pristop. Tega se bomo držali tudi pri naših programih in tečajih.

NAMEN je:

 • Globlje in večplastno spoznavanje kdo in kaj smo
 • Konkretna in neposredna osebnostna in duhovna transformacija in razvoj
 • Odklepanje in spuščanje vsega kar ni resnično v nas
 • Postati resničnejša, avtentična in osvobojena oseba
 • učenj mnogih orodij, načinov za lastno uporabo

Treningi niso namenjeni intelektualnemu »raziskovanju« o človeku in duhovnosti, temveč neposrednemu delu na samem sebi. Predvsem v prvih korakih je poudarek na čutenju in prebujanju samega sebe, šele kasneje se raziskuje bolj »duhovna« področja.

Gre za konstantno delo na sebi, kar vključuje:

 • Soočenje s samim seboj (s svojimi lekcijami, strahovi, sencami, ego, odpori, iluzijami, potlačenimi čustvi in občutki, bolečinami, ranami, itd.)
 • Odkrivanju nezavednih delov nas samih
 • Učenju samo-ljubezni, sočutja, negovanja, topline do samega sebe
 • Iskrenost, odprtost, strast do samega sebe in do življenja
 • Krepitvi povezovanja s svojim srcem, dušo, močjo, vitalnostjo, Višjim jazom, itd.
 • Odpiranju in prepoznavanju svojih aspektov, arhetipov, delov osebnosti, nivojev samega sebe

Na voljo bodo trije osnovnimi programi in sicer:
1 – za začetnike (*povezava bo na voljo v kratkem)
2 – za tiste, ki že imajo izkušnje iz osebnostnega in duhovnega dela, katera bi radi nadgradili (*povezava bo na voljo v kratkem)
3 – za tiste, ki imajo strast in željo po poglobljenem raziskovanju osebnostnega in duhovnega dela (*povezava bo na voljo v kratkem)

Delo na FIZIČNEM TELESU
Naša telesa so polna manjših in večjih travm, šokov, ran in poškodb, ki se kot »imprinti« pojavljajo že od spočetja, tekom procesa rojstva in preko celega življenja.
Ker večina ljudi v vsakdanjem življenju ne poskrbi ustrezno za svoje telo (ne glede na to ali smo športniki ali smo sicer aktivni) le-to postaja vedno bolj nepretočno, »neživo«, ujeto pod težo bremen in neravnovesij vsakdanjega življenja.
Namen vključitve dela na fizičnem telesu: dodobra prebuditi, odpreti naše telo in iz njega spustiti nakopičena bremena, kot so toksičnost, ujeta čustva, travme, zapise, balast in podobno. S tem se v telesu odpre te njegova vitalnost, pretočnost in živost ter se ustvari prostor za vse integracijo ostalih nivojev človeka.  Cilj je telo osvoboditi zapisov, ran in poškodb, šokov in travm in mnogo drugega ter pridobiti bolj ljubeč odnos do telesa.
Prakse, ki jih pri tem uporabljamo so: joga, šamanske kretnje, “de-armouring”, TRE (Tension, stress and trauma Releasing Exercises), Maorski (Polinezijski) »bodywork«, delo z elementi, Naravo (v naravi)…

Delo na VITALNI-ŽIVLJENJSKI-SEKSUALNI ENERGIJI ter INTIMI, DOTIKU
Življenjska energija je pomemben del nas, saj v nas ustvarja in omogoča vitalnost ter s tem pretočnost, katere pomanjkanje sicer vodi v zastajanje toksičnih čustev, stresa, bremen, samo-kontrole in podobno.
Seksualnost in intima sta prav tako pomembni področji, ki nam pomagata pri prebujanju avtentičnega naravnega in resničnejšega človeka.
V duhovnosti je skoraj pozabljeno področje bližine, človeškosti in dotika, ki ga imamo do sebe in do sočloveka. Vendar so to zelo pomembni in včasih ključni aspekti za delo na sebi, za zdravljenja in prebujanje samega sebe, saj na tem področju pogosto nosimo največ ran, poškodb, bolečin, strahov in izprijenosti.
Namen vključitve dela na vitalni-življenjski-seksualni energiji ter intimi, dotiku: naš celoten pojav odpreti vitalnosti, pretočnosti živosti, strasti, čutnosti, seksualnosti, intimnosti, čutenju dotiku, bližini… S tem postanemo odprti do mnogih nivojev samega sebe, življenja in realnosti.
Prakse, ki jih pri tem uporabljamo so: različne dihalnih tehnike, tantre, somatic consent, domorodna znanja…

Delo na PRIMARNOSTI, NARAVNOSTI, DIVJOSTI
Del nas, ki je v »civiliziranem svetu« zanikan, ignoriran in celo sproža zavračanja, pa vendar se negativne posledice le tega kažejo v različnih deformiranih izražanjih in boleznih. Zahodna družba smo družba glave in uma, zato smo po večini izgubili stik s tistim kar je v nas primarno, divje, naravno, avtentično, instinktivno. S tem smo potlačili velik del naše resnične narave, moči in volje do življenja.
Namen vključitve dela na primarnosti, naravnosti, divjosti: dovolimo si ponovno biti divji, dovolimo si kričati, nekomu reči »f* off«, postavimo si meje, zaživimo iz svoje moči, dovolimo si divje plesati, se gibati, izvajati divje zvoke, čutiti elemente in Naravo v svoji neizprosni moči in surovosti.
Prakse, ki jih pri tem uporabljamo so: primarni “tribal” ples, obredi domorodnih ljudstev (ameriških staro selcev, Maorov, Havajcev…), poganskih tradicij celotnega sveta, njihove prakse, modrosti, obredi…ter delo v naravi in z naravo.

Delo na ČUSTVIH, OBČUTKIH in ČUTENJU
Podobno kot pri primarnosti tudi za naše emocije in občutke velja, da smo od trenutka, ko pridemo na svet priučeni zanikanja in bežanja od neprijetnih in nelagodnih občutkov. Pa vendar se vsako čustvo in občutek, ki ni sprejet in izražen, shrani tako v naša telesa, našo podzavest kot v energetsko polje. S tem se v nas gradijo debeli zidovi ne-čutenja, otopelosti, zmrznjenosti, kar vpliva na naše psiho-fizično zdravje, na naše odnose, delo in ostala področja.
Namen vključitve dela na čustvih, občutkih in čutenju: čutenje, celovito sprejemanje in svobodno izražanje celotnega spektra naših čustev in občutkov- tako tistih neprijetnih in težkih (npr. sram, krivda, strahovi, jeza, bes, sovraštvo, žalost, obup, zamere, osamljenost, depresija, zavrnitve, biti žrtev, in mnogo drugih), kot tudi pozitivnih (npr. čutenje ljubezni, radosti, veselja, sreče…).

Delo na OSEBNOSTI / PSIHOLOGIJI ČLOVEKA
Vključuje delo na naši osebnosti, karakterju, kar zaobsega psihologijo človeka, delo na notranjem otroku, podzavestnih vzorcih, programih, prepričanjih, načinih delovanja, odnosu do sebe in drugih
Naša osebnost je večplastna, sestavljena iz ogromno različnih delov našega bitja in se odseva na vseh področjih naših življenj.
Namen vključitve dela na osebnosti / psihologiji človeka: spoznavanje, ozaveščanje in razumevanja naše preteklosti, otroštva, odnosov s z in med družinskimi člani, , vzrokov in posledic, smiselnosti vzorcev, ki so nam pomagali preživeti, podzavestnih programov, prepričanj, razumevanje notranjih konfliktov, težav v odnosih, zdravljenje našega notranjega otroka, ….

Pod to področje spada tudi delo na zavednih in nezavednih vzorcih, ki izhajajo iz odnosa z MATERJO / OČETOM TER OSTALIH ODNOSOV VPRIMARNI DRUŽINI. Ta področja so izjemnega pomena za veliko večino od nas in lahko predstavljajo glavnino izvora naših izzivov, težav, problemov in lekcij.
Namen vključitve dela na NOTRANJEM OTROKU: zdravljenje notranjega otroka in »mama/očka izzivov«, kar nas konkretno spremeni na osebnostnem nivoju in ima vpliv na vsa področja našega življenja.

Delo na ODKLEPANJU SAMEGA SEBE
Ljudje smo že od otroštva navajeni skrivanja avtentičnega sebe v strahu pred obsojanjem družbe. Sram, krivda in strahovi so le eni izmed mnogih občutkov, ki jih zakrivamo pred sabo in drugimi. Zato smo v sebi ustvarili mnogo ščitov in zidov, ki preprečujejo stik in izražanje teh občutkov.
Namen vključitve dela na odklepanju samega sebe: naučimo se biti »goli, nagi«, slečeni vsega umetnega in neresničnega na mnogih različnih aspektih našega bitja. Spodbudimo se biti najbolj avtentična oseba, kot smo lahko – oseba, ki je odprta, jasna, predana sama sebi in svoji poti.
Delo na SRČNOSTI IN DUŠNOSTI
Ljubezen do sebe, sočutje, mehkoba so pomembne vrline za sprejemanje in spreminjanje samega sebe. Brez tega ne moremo sprejemati svojih napak in napredovati v svojem razvoju. Ljubezen in sočutje sta esenci tega, kar nas dela človeka in sta vezni člen med zemeljskim in duhovnim svetom.
Namen vključitve dela na srčnosti in dušnosti: prebujanje in delo na iskrenosti do sebe, ponižnosti, jasnosti, Resnici in milosti. Prebujanje ljubezni, sprejemanja in sočutja do sebe preko nežnosti, topline, bližine, negovanja in celjenja notranjih ran in poškodb. Ob tem se hkrati prebuja globlja sreča, radost in veselje do samega sebe in življenja.
Delo na ZAVESTI IN ZAVEDANJU
“Ignorance is bliss (Nevednost je blaženost)”, je dejal Cypher v filmu Matrica ter s tem zavrnil resnico in se predal otopelosti čustev in umetno ustvarjenem svetu. Svojo zavest je uspaval, tako kot tudi veliko ljudi, ki ne živi zgolj na filmskih platnih.
Naš namen pa je, da se zavemo čim več resničnih aspektov nas samih, ki so skriti v nezavedno sfero. Da določen del sebe presežemo, se ga moramo najprej zavedati in prepoznati njegov smisel. To velja tako za preproste, zemeljske stvari kot tudi za bolj poglobljeno dojemanje realnosti.
Namen vključitve dela na zavesti in zavedanju: prebujanje zavesti, zavedanja in duhovnih nivojev človeka preko različnih vaj, praks in metod meditacij.
Delo na ENERGETSKIH NIVOJIH
Preko energetskega telesa lahko vplivano na naš celoten pojav. Dandanes poznamo številne tradicionalne in novodobne načine in prakse upravljanja energetskega polja. Le-to neposredno vpliva na živčni, hormonski, imunski sistem, na naše zdravje, vitalnost, pretočnost in dobro počutje.
Vsi naši nivoji (fizični, čustveni, umski…) so dejansko energetski nivoji, zato lahko preko energetskega dela neposredno vplivamo na vse ostale.
Namen vključitve dela na energetskih nivojih: preko njih pridobiti mnogo dobrobiti, kot so več energije, volje do življenja, vitalnosti, fokusa, samozavesti, novega prostora za zavest in zavedanje, zdravje in predvsem s tem krepitev svojega bitja za nadalje delo. Naš sistem lahko prenese le določen nivo spremembe in razvoja, zato bolj ko krepimo svoje energetsko polje, bolj poglobljeno lahko raziskujemo samega sebe.

Delo na DUHOVNIH NIVOJIH
Človek je izvorno duhovno bitje, kateremu sledijo vsi naši ostali deli. Naš božanski jaz (Višji Jaz) je naša izvorna matrica, v kateri se zrcalijo vsi naši ostali nivoji.   Večina mistikov sveta, večina religij, ezoteričnih tradicij, šamanizma se vedno izvorno vrača k Bogu/Boginji zunaj in znotraj nas; Duhu ali »Spirit-u«. Velika večina zdravljenj, notranjih transformacij se zgodi ob duhovni prisotnosti in podpori. Težnja po duhovni povezavi in izpolniti je stara tako kot samo človeštvo in izhaja iz naših najgloblje esence našega bitja.
Namen vključitve dela na duhovnih nivojih: prebujanje in stik s svojim Višjim Jazom, božanskim delom nas samih, kozmičnimi in zvezdnimi aspekti nas samih. Čeprav naš izvorni Višji Jaz načeloma ni vezan na nobeno specifično duhovno pot, bomo uporabljali tako univerzalne načine dela, kot tiste, ki izhajajo iz posameznih tradicij.
Prakse, ki jih bomo uporabljali so: različni tipi meditacij, delo z zvokom, »prisotnost«; itd.

Delo na MOŠKEM-ŽENSKEM ASPEKTU
Tako za moške kot za ženske je izredno pomembno, da aktivno živijo ter prebujajo svoje moške-ženske kvalitete, kar predstavlja velik del osebnostnega in duhovnega razvoja. Delovanje na moškem in ženskem aspektu lahko predstavlja pomemben del spoznavanja samega sebe za večino ljudi.
Namen: je da, moški najprej uravnovešajo svojo moško naravo (aspekt), ga prebujajo, zdravijo, celijo, aktivirajo, preoblikujejo v ravnovesje, ter preko tega začnejo sprejemati tudi svoj ženski aspekt. Enako velja za ženske; da si dovolijo prebujati, zdraviti, odpirati in celiti svojo ženskost (v vseh pogledih) ter enako svoj moški aspekt.

DODATNA VSEBINA IN TEMATIKE

 • Delo na liniji prednikov
 • Živčnem sistemu
 • Neprisotnih delih nas samih
 • Kolektivnih zavesti
 • Vezi, navezave, deli nas v drugih in obratno

*v kratkem bomo dodali dodatne tematike in področja

Pišite mi