Splošen način učenja „zemeljskih“ in „duhovnih“ vedenj in modrosti je bil do sedaj tak, da smo morali hoditi na različne delavnice, izobraževanja in podobne dogodke, da smo pridobili določena znanja in vedenja, pa še to ni bilo nujno – ker je od nas samih odvisno koliko lahko sprejmemo od nekega učitelja ali dogodka.

Vendar, ali se lahko učimo drug od drugega samo preko zavesti in vibracije? Seveda. Vse je energija in v tej energiji je shranjena vsa informacija, kar uči tudi kvantna fizika in ostale sorodne vede.

Ali lahko, ko ste v bližini nekoga, ki je v svojem energetskem pretoku, pozdravite katerikoli del sebe samo tako, da ste v njegovi prisotnosti in vam ta oseba predstavlja „vrata“ ali „portal“ za vse stvari, ki obstajajo?

Če „sledimo“ zavesti ali vibraciji „Enosti“ (kar pomeni, da sprejemamo v sebi čisto vse kar obstaja v Stvarstvu, brez idej, konceptov in omejitev – del te zavesti je tudi sočutje), potem se vse ostale energije, ko smo v stiku z ljudmi, lahko osvobodijo ali uravnovesijo preko nas. Hkrati se lahko povežemo na energetski ravni (vibraciji) s to zavestjo, znanjem in ga lahko integriramo v svoj pojav in svojo zavest. Seveda je potrebno znanje in vedenja, ki se integrirajo v naš pojav, spraviti v realnost in akcijo, da postanejo dejanska in ne samo nekje „med oblaki“.

Tako lahko npr. pridemo na predstavitev neke osebe, ki predstavlja svoje delo in samo pustimo, da se naš Višji jaz poveže s to vibracijo in se v času nekaj ur lahko zgodi, da pri samem sebi odpremo kanale in vedenja, ki jih predstavlja neka oseba. Lahko se z neko osebo pogovarjamo in se nekako naučimo tistega, kar ta oseba nosi v sebi. Gre za zavest o tem, da smo mi vsi holografska bitja in da aspekti nas obstajajo v Vsem kar obstaja; torej ni nič zunaj nas, kar ni že v osnovi v nas.

Izziv pri nas, ljudeh, pa je to, da smo ujeti v ideje, koncepte, tehnike in učitelje in v svoje lastne omejitve in prepričanja. Te omejitve velikokrat izhajajo iz naših lastnih bolečin, ran in poškodb na čustvenih in podzavestnih ravneh. Jaz osebno temu pravim „poškodovan notranji otrok“, ki je zaradi stiske ustvaril umetne dele nas samih (ego dele, maske), ki v svojem življenju živi in deluje preko teh ego mask. Tako si dostikrat v življenju ustvarjamo stvari, ki so posledica teh poškodb in ran – tudi v duhovnosti.

Vsak od nas lahko postane kanal ali vibracija za določen del Stvarstva, ki ga lahko drugi uporabijo za svojo rast, zdravljenje in harmonizacijo. Če nismo ujeti v duhovne ideje, tehnike, tradicije in v svoj lastni ego, potem se naša zavest vedno spreminja in raste in na ta način smo v vsakem trenutku lahko več, kot smo bili v preteklosti. Vedno znova ustvarjamo nov prostor za rast in spremembo ali drugače- sebi dajemo nov prostor in si dovolimo, da pokažemo in udejanjimo še več nas samih kot do sedaj.

Če ste vi vse, kar ste lahko in imate odprto zavest za celotno kreacijo, potem tudi drugim ljudem omogočite, da so to, kar so lahko – v vsem, kar so lahko.

Če sem jaz vse kar sem lahko, potem dam vam prostor, da ste, kar ste lahko in obratno.

Zakaj je namen, da si pomagamo vrniti nazaj vso našo moč, stik z Višjim jazom in vse kar mi smo – zato, ker se s tem ustvari nov prostor za nove stvari; sebi in drugim damo povsem novo možnost, da lahko postanemo več kot smo bili do sedaj. Damo si nov prostor za razvoj, ki ga pred tem ni bilo.

Gre za ustvarjanje novega prostora in novih možnosti, kar pomeni razširitev zavesti, vedenja in vibracije. To hkrati vključuje tudi zdravljenje naših aspektov in delov nas. Ko pri sebi pozdravimo nek določen del nas na vseh nivojih, potem postanemo mojstri te vibracije ali tega dela stvarstva. Imamo sočutje do tega izziva ali lekcije in na ta način lahko pomagamo drugim, da to pozdravijo pri sebi.

Osnovni pogoj, da se to vzpostavi je, da je oseba v svojem lastnem pretoku in portalu, kar pomeni, izhaja iz svojega centra in Višjega jaza.

To ne pomeni, da ne raziskujemo teh področij; ampak, da jih raziskujemo iz zavedanja samega sebe in svoje identitete in da izhajamo iz te točke zavedanja. Da smo sami sebi avtoriteta in izvor spoznanja, iz katerega spoznavamo svet okoli sebe.

Do sedaj so skoraj vsi ljudje, ki sem jih srečal, ki so sami učitelji ali se ukvarjajo že dolga leta z duhovnostjo, bili pripadni eni vrsti poti, verovanju, ki so se ga naučili in prevzeli od drugih. Veliko ljudi se npr. ukvarja z angeli, kartami in raznimi pripomočki; skoraj vsi so ujeti v kolektivno energijo te vibracije in zaradi tega niso sposobni videti preko tega.

Kaj nam preprečuje, da bi bili povsem v svojem lastnem pretoku, portalu oz. povezavi s Izvorom? Glavne stvari, ki nam preprečujejo, da bi bili to, kar smo:

 • ujetost v kolektivne energije sveta (več o tem v drugem članku),
 • ujetost v kakršnokoli idejo, koncept o duhovnosti, ujetost v tehnike, prakse, itd.,
 • vsi deli ali aspekti nas, ki so ujeti ali zataknjeni v drugih časih in prostorih ( ),
 • vse kar je pripeto na nas; predvsem ljudje iz našega življenja, tudi tisti, ki so že umrli, v izrednih primerih pa tudi bitja iz drugih svetov in realnosti (),
 • energetsko zapletanje z drugimi ljudmi in s tem vsakdanje prevzemanje njihove energije nase (  ),
 • nošenje preteklosti v svojem telesu in celotnem pojavu oziroma na celičnem nivoju (),
 • podzavestni vzorci in prepričanja, ki nam nezavedno upravljajo (vodijo) naša življenja,
 • bremena in teža naših prednikov, kar nekateri poimenujejo karma,
 • da se ne zavedamo zakaj smo tukaj na Zemlji,
 • nevednost lastne identitete,
 • zavesti o sebi, ljubezen do sebe in lastna vrednost.

Zelo pomembno pri odkrivanju svoje duhovnosti je lastna presoja oziroma neke vrste filter do vsega, kar je zunaj nas. Lastna presoja, ki deluje kot filter, nam pomaga, da vase ne sprejemamo tistih „stvari“, ki niso za nas v tem trenutku življenja. Dostikrat vase sprejmemo veliko energij (čustev, misli, prepričanj bremen, itd.) iz okolice, ker mislimo, da so uredu in ker dostikrat nimamo postavljenega energetskega prostora in se nato hitro ujamemo v njihovo zavest. Če smo energetsko zataknjeni v energije drugih ljudi ali kolektivnih zavesti, potem težje vzdržujemo svojo lastno vibracijo in stik z Višjim jazom, zato je zame zelo pomembna „Energetska čistost“ (članek).

Lastna presoja pa še bolj pride do izraza v odnosu do samega sebe. Vemo, da nas naš „ego“ lahko hitro zavede in da nas aspekti nas, ki jih še nismo uravnovesili lahko velikokrat „peljejo na led“. Kako v sebi najti čistost in vibracijo, ki izvira iz našega bistva je naš velik izziv.

Ljubezen do sebe, iskrenost do sebe, sprejemanje sebe, sočutje do sebe in pa lastna vrednost in zavest o sebi so vrline, ki nas bodo v vsakem primeru peljale do našega bistva. In pa glas našega srca in duše, ki se nikoli ne zmoti.

Tako, da „keep the spirit up“…